KANGEN WATER

Change You Water - Change You Life

 

» Enagic đạt chứng nhận tiêu chuẩn vàng của hiệp hội chất lượng nước quốc tế có trụ sở chính đặt tại Mỹ. (WQA - Water Quality Association)

» Enagic đạt 3 tiêu chuẩn quốc tế ISO (International Organization Standaraization)
+ ISO 9001 (Hệ Thống quản lý chất lượng)
+ ISO 13485 (Sản phẩm về y tế an toàn)
+ ISO 14001 (Đạt tiêu chuẩn về môi trường)

 

http://static.maydiengiaikangen.vip/11888/category/2019/09/30/your-healthy-kangen-waterwhy-kangen-water-1-638-1569818876.jpg

Facebook